Werkzaamheden

Bureau Facet is deskundig op de volgende terreinen:

Beheerevaluatie en beheeradviezen

Natuurorganisaties willen weten of ze op de goede weg zijn qua beheerinspanning. Interpretatie van de gegevens over de flora en fauna is daarvoor nodig. Aan de hand van deze analyses stel ik een evaluatie of een advies op. Mijn adviezen stem ik af op zowel de flora als de fauna, waarbij ik rekening houd met de meest actuele inzichten uit het vakgebied.

Inventaristies en monitoring

Basisinventarisaties, monitoring en inventarisaties ten behoeve van subsidieregelingen en natuurwetgeving voer ik uit op het gebied van dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

Begeleiding en training vrijwilligers of beheerders

Monitoring wordt steeds noodzakelijker. Niet iedereen die werkzaam is in de natuur heeft echter al de juiste kennis en vaardigheden in huis. Omdat ik op de hoogte ben van de monitoringmethodieken voor dagvlinder- en libellenmonitoring kan ik anderen in het veld opleiden en begeleiden. Ook verzorg ik cursussen over het inventariseren van dagvlinders, libellen en sprinkhanen, waarbij ik eigen videofilms (libellen) en schriftelijk materiaal gebruik.