Projecten

Natuurvisies en Herstelplannen

  • Natuurvisie Huis ter Heide & Loonse en Drunense Duinen 2018 - 2035.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
  • Natuurvisie Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen 2016 - 2033.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
  • Natuurvisie Geleenbeekdal 2016-2033. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Limburg.
  • Natuurvisie Voorsterbos 2014-2031.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Flevoland
  • Natuurvisie IJzerenbos/'t Hout en Land van Swentibold 2013-2030.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Limburg
  • Natuurvisie Volgerland 2011-2029.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Deltakust.
  • Herstelplan heide en open zand in Planken Wambuis, 2008. In samenwerking met Eichhorn Ecologie.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Veluwe.
  • Analyse kwetsbare soorten flora en fauna van het Herstelplan Loonse en Drunense Duinen 2007.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - regio Zuid.
  • Plan van Aanpak Monitoring bij Herstelplan Loonse en Drunense Duinen, 2007.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten -regio Zuid.

Beheerevaluatie

  • Opstellen Kwaliteitstoets Huis ter Heide 2017.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden Brabant.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Leggelderveld 2015.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Drenthe.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Mantingerveld 2015.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Drenthe.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Harderbos en bostypen Harderbroek 2013/2014.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten -beheer eenheid Flevoland.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Harderbroek en Kievitslanden, 2012. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Flevoland.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Op Hees en Soesterveen, 2012. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Utrecht.
  • Samenstelling Documentatie en Verslaglegging Evaluatie Weidevogel- en Roerdompbiotopen Wormer- en Jisperveld, 2012.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - regiokantoor Noord-Holland/Utrecht.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Kampina, 2011.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten -beheereenheid Midden-Brabant.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Planken Wambuis, 2010.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten -beheereenheid Zuidwest-Veluwe.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Slot Haamstede, 2010.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - regio Zuid-Holland en Zeeland.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Wolfheze, 2009.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuidwest-Veluwe.
  • Samenstellen Documentatiedeel plus uitvoeren verslaglegging Kwaliteitstoets Zwarte Broek, 2009.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Noordwest Veluwe.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Brunssummerheide, 2008.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Limburg.
  • Opstellen Kwaliteitstoets Noordal en Horstergrub, 2008.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Limburg.
  • Opstellen Kwaliteitstoetsen Imstenraderbos, Groeve Sweijer, Kelmonder-, Spaubeker- en Vrouwenbos, 2008.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuid-Limburg.

Inventarisaties en monitoring

   • Insecteninventarisatie Loonse en Drunense Duinen 2018 - SNL-soorten dagvlinders, libellen, sprinkhanen.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
   • Insecteninventarisatie Huis ter Heide 2018 - SNL-soorten dagvlinders, libellen, sprinkhanen.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
   • Insectenkartering Bethunepolder 2016 - dagvlinders, libellen, sprinkhanen.
    Opdrachtgever Staatsbosbeheer en Waternet.
   • Inventarisatie SNL-insecten Eemland 2015.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Utrecht.
   • De dagvlinders in de Naardermeerbufferzone en het Laegieskamp 2014.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Gooi en Vechtstreek.
   • De dagvlinders van de 's-Gravenlandse Buitenplaatsen 2014.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Gooi en Vechtstreek.
   • De libellen in het Naardermeer 2014.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Gooi en Vechtstreek.
   • Libellen in het Maximapark - Een onderzoek naar het voorkomen van libellen in tien wateren in 2013.
    Opdrachtgever Gemeente Utrecht.
   • De dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het Holtingerveld - 2013.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuidwest-Drenthe.
   • De dagvlinders, sprinkhanen en libellen in Mantingerbos- en weiden - 2013.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Zuidwest-Drenthe.
   • Dagvlinders en sprinkhanen in Huis ter Heide in 2012.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
   • Dagvlinders en sprinkhanen in de Loonse en Drunense Duinen in 2012.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Midden-Brabant.
   • Drie insectengroepen in Eemland, Kaapse Bossen, Op Hees en Soesterveen in 2010.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Utrecht.
   • Inventarisatie dagvlinders en libellen in het Fochteloërveen in 2009 en 2010. In samenwerking met Bureau FaunaX, E.Peter de Boer.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Noordenveld.
   • Monitoring gierzwaluwnestkasten 2007-2009 in de wijk Voordorp te Utrecht. Opdrachtgever Gemeente Utrecht.
   • Inventarisatie dagvlinders, libellen en sprinkhanen in 't Hout en het IJzerenbos in 2009. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - regio Noord-Brabant en Limburg.
   • Inventarisatie dagvlinders, libellen en sprinkhanen in vier gebieden rond Winterswijk in 2009. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Winterswijk
   • Inventarisatie libellen van de Schraallanden van De Meije, 2008. Opdrachtgever Staatsbosbeheer regio West.
   • Inventarisatie dagvlinders, libellen en sprinkhanen in De Klencke, 2007. Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Drenthe-Zuid.
   • Inventarisatie dagvlinders en libellen in polder Ravenswoud, 2007.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Noordenveld.
   • Inventarisatie meetsoorten flora en drie insectengroepen in landgoed Stoutenburg, 2006.
    Opdrachtgever Het Utrechts Landschap.
   • Inventarisatie libellen van de Noorder Maarseveense Plassen, 2006.
    Opdrachtgever Staatsbosbeheer regio West.
   • Inventarisatie libellen in de Gagelpolder, 2006.
    Opdrachtgever Staatsbosbeheer regio West.
   • Inventarisatie voorjaarsbosflora van het Bergherbos, 2006.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Montferland.
   • Inventarisatie dagvlinders van het Bergherbos, 2006.
    Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Montferland.

Diversen

  • Dagvlinderexcursies in Utrecht in het kader van de Vlindergids van Utrecht, 2011. Opdrachtgever Milieucentrum Utrecht.
  • Libellenherkenningscursus voor vrijwilligers, 2008.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid West-Brabant.
  • Sprinkhanenherkenningscursus voor vrijwilligers, 2007.
   Opdrachtgever Landschap Noord-Holland.
  • Organisatie bijeenkomst voor inventariserende vrijwilligers, 2007.
   Opdrachtgever Het Utrechts Landschap.
  • Advisering bij het uitzetten van vlindermonitoringroutes, 2007.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Montferland.
  • Informatie-avond en begeleiding libellenmonitoorders Nieuwkoopse Plassen.
   Opdrachtgever Vereniging Natuurmonumenten - beheereenheid Nieuwkoop.
  • Eindredactie herdruk van vier veldgidsen. Opdrachtgever KNNV-Uitgeverij.
  • Eindredactie Veldagenda 2007. Opdrachtgever KNNV-Uitgeverij.